Příchod
 
Recepce je otevřena od 17:00 do 19:00 hodin.
 
Nástup na ubytování u pobytů placených v ubytování v den příjezdu:
 
Příchod na ubytování je mezi 17:00 a 19:00 hodinou.
 
Nástup na ubytování u pobytů zaplacených předem:
 
V případě nahlášení dřívějšího nebo pozdního příjezdu, host obdrží přístupové kódy k ubytovně a schránce s klíči. Příchod na ubytování je možný od 13:00 hodin.
 
V den odjezdu předají ubytovaní hosté pokoj nejpozději do 10:00 hodin.